دوره کاملا کاربردی فروشندگان حرفه ای و ثروت ساز

1499680119 652 - دوره کاملا کاربردی فروشندگان حرفه ای و ثروت ساز
دوره کاملا کاربردی فروشندگان حرفه ای و ثروت ساز!
در این دوره خواهید آموخت ! چگونه بدون فراری دادن مشتری با او وارد صحبت شده و در همان قدم اول مشتری را به خود جذب کنیم ؟ چکار کنیم که مشتری دقیقا …