مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهاممبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهاممبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

2018 3 1 9 6 49 894 - مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهاممبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهاممبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق” چرخه وجه نقد و قیمت سهام” در حجم ۴۵ صفحه ورد؛ قابل ویرایش با فرمت docx.

فهرست مطالب:

۱- ۲- مقدمه

۲-۲- انواع مدلهای قیمت گذاری

۲-۲-۱- مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

۲-۲-۲- مدل قیمت گذاری آربیتراژ

۲-۲-۳- مدل ارزش گذاری درآمد (سود) باقیمانده

۲-۲-۴- مدل های قیمت گذاری مبتنی بر تنزیل جریان نقد

۲-۲-۵- مدل ارزش افزوده اقتصادی

۲-۳- عوامل عمده تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت وجه نقد

۲-۳-۱- نظریۀ موازنه

۲-۳-۲- نظریۀ سلسله مراتب تأمین مالی

۲-۳-۲-۱-عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتب تأمین مالی

۲-۳-۳- تئوری نمایندگی

۲-۴- انگیزه های نگه داشت وجه نقد

۲-۵- اثر تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکتها

۲-۶- اثر چرخۀ عملیاتی بر نگه داشت وجه نقد شرکتها

۲-۷- پیشینه تحقیقات

۲-۷-۱-پیشینه تحقیقات داخلی

۲-۷-۲- پیشینه تحقیقات خارجی

۲-۷-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

منابع فارسی و لاتین

بخشهایی از متن فایل:

حجازی و همکاران(۱۳۹۴) ، در مقاله ای با عنوان ” اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام “به بررسی عوامل مؤثر برتغییرات عمده قیمت سهام، اثرعامل بازار، اندازه، ارزش،نقدشوندگی و تکانه تغییرات عمده قیمت سهام پرداختند. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۱ است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و برای داده های پانل صورت گرفت. درکل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ی تحقیق، بیانگر رابطه معنادار بین متغیرهای مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. درمیان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهمترین متغیر برای توضیح احتمال کاهش و عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بود.

وانگ و همکاران ( ۲۰۱۴ ) ، ” تورم، چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد در بازار سهام چین” را درسالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد ارتباط منفی و معناداری بین نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمتی مصرف کننده برقراراست .همچنین نتایج آنان بیان کننده رابطه یو (U)شکل بین چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد است.

توضیحات کلی فایل:

تعداد صفحات ۴۵ صفحه: ۴۰ صفحه متن و ۵ صفحه منابع

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت docx

نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد.

منابع درون متنی و پایانی: دارد

تمامی منابع ذکر شده در متن در پایان فایل آمده است.

تایپ استاندارد تمامی صفحات، همچنین نوشتن پاورقی ها

منابع درون متنی و منابع پایانی کاملاً به شیوه APA نوشته شده اند که مورد تایید تمام دانشگاه های ایران (سراسری و آزاد) می باشد.

قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهاممبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

حاکمیت شرکتی

 

حاکمیت شرکتی

2018 6 21 11 53 56 26 - حاکمیت شرکتی

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

حاکمیت شرکتی
Corporate Governance

مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد. دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی راهبری شرکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تکوین، تعاریف ارائه شده از راهبری شرکتی متفاوت و متنوع است.

ریشه های تاریخی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان “ترودوی” نتیجه بررسیهای خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع راهبری شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش “کادبری” در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی” در کانادا و گزارش “وی انو” در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون “ساربنز- اکسلی” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند.
اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.

تعاریف و مبانی راهبری شرکتی
اصطلاح ” Governance” از ریشه واژه لاتین” “Gubernare برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی داشته است. دراین مقاله از واژه اخیر یعنی “راهبری شرکتی” استفاده می شود. تعاریف ارائه شده برای راهبری شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن “تئوری نمایندگی” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و درنگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار میگیرد. تعاریفی که ذیلا ارائه میشود گزیده های از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان میدهد.
” راهبری شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژیهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود. ”

فهرست :‌

مقدمه ۳
ریشه های تاریخی ۴
تعاریف و مبانی راهبری شرکتی ۶
حاکمیت شرکتی انرون و قانون ساربینز- اکسلی ۹
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی ۱۷
مبانی نظری حاکمیت شرکتی ۲۳
مدل های حاکمیت شرکتی ۳۰
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی ۳۴
مکانیزم های حاکمیت شرکتی ۵۰
دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت شرکتی ۵۳
حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل ۵۷
تاثیر حاکمیت شرکتی ۶۲
پیشنهاد برای محیط اقتصادی ایران ۶۳

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کارآموزی حسابداری

 

کارآموزی حسابداری

nopic - کارآموزی حسابداری

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۹۱۱ مگا بایت
تعداد صفحات۷۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پروژه قابل ویرایش میباشد و بصورت کاملا عملی در حین کاراموزی انجام شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش نرم افزار همکاران سیستم و ورانگر فروش

 

آموزش نرم افزار همکاران سیستم و ورانگر فروش

2018 6 6 3 24 48 605 - آموزش نرم افزار همکاران سیستم و ورانگر فروش

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلzip
حجم فایل۵۲٫۱۰۵ مگا بایت
تعداد صفحات۱۰۰۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نرم افزار حسابداری

نرم افزار خزانه داری_۱۵۱۰۲۲۶۱۰۴_۱۶۸۹_۱۸۶۴_۱۹۲۷zip
نرم افزار خدمات تعمیرگاهی خودرو_۱۵۱۰۲۲۶۱۶۰_۱۶۸۹_۱۸۶۴_۱۵۸۳zip
نرم افزار دارایی های ثابت_۱۵۱۰۲۲۶۲۰۰_۱۶۸۹_۱۸۶۴_۱۸۳۲zip
نرم افزار کنترل کیفیت_۱۵۱۰۲۲۶۲۳۳_۱۶۸۹_۱۸۶۴_۱۰۴۲zip
نرم افزار فروش_۱۵۱۰۲۲۶۳۶۴_۱۶۸۹_۱۸۶۴_۱۵۸۵zip
نرم افزار حقوق و دستمزد_۱۵۱۰۲۲۶۳۹۵_۱۶۸۹_۱۸۶۴_۱۸۲۶zip
نرم افزار حسابداری مالی_۱۵۱۰۲

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی

 

مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی

2018 6 2 1 3 46 521 - مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۲

۲-۱-بخش اول: مدیریت منابع انسانی.. ۱۴

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم مدیریت منابع انسانی.. ۱۵

۲-۱-۲ – ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. ۱۶

۲-۱-۳ -اهداف مدیریت منابع انسانی ۱۸

۲-۱-۳-۱ -اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سازمان ۱۹

۲-۱-۳-۲-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سهامداران و سرمایه گذاران ۱۹

۲-۱-۳-۳-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با مشتریان ۲۰

۲-۱-۳-۴-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان ۲۰

۲-۱-۴ -ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی ۲۰

۲-۱-۵ – مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۲۱

۲-۲- بخش دوم : حسابداری منابع انسانی.. ۳۳

۲-۲-۱ تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. ۳۳

۲-۲-۲- مفهوم حسابداری منابع انسانی.. ۳۹

۲-۲-۳- حسابداری منابع انسانی و هزینه‌های نیروی انسانی.. ۴۲

۲-۲-۳-۱- هزینه‌های اولیه ۴۲

۲-۲-۳-۲ -هزینه‌های جایگزینی.. ۴۳

۲-۲-۴- اهداف حسابداری منابع انسانی ۴۵

۲-۲-۵ – ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی ۴۷

۲-۲-۶ – نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها ۴۸

۲-۲-۷ – مدل‌های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی ۵۱

۲-۲-۸-کاربردهای حسابداری منابع انسانی.. ۵۶

۲-۲-۸-۱ -کاربرد حسابداری منابع انسانی در فرایند مدیریت منابع انسانی.. ۵۶

۲-۲-۹ – دلایل توسعه حسابداری منابع انسانی ۶۶

۲-۲-۹-۱ – سطح کلان. ۶۶

۲-۲-۹-۲ – سطح خرد. ۶۶

۲-۲-۱۰- مزایای حسابداری منابع انسانی.. ۶۷

۲-۲-۱۱- نظریات محققان در زمینه حسابداری منابع انسانی ۷۱

۲-۲-۱۲- نیروی انسانی به عنوان دارایی ۷۴

۲-۲-۱۳- ساختار اقتصادی ایران. ۷۷

۲-۲-۱۴ – موانع استقرار حسابداری منابع انسانی.. ۷۹

۲-۳- بخش سوم: پیشینه تحقیق. ۸۲

۲-۳-۱ – تحقیقات داخلی.. ۸۲

۲-۳-۲- تحقیقات خارج از ایران. ۸۳

بخشی از منابع و مآخذ :

الف) منابع فارسی

۱- ابطحی، سید حسن، ۱۳۷۵، مدیریت منابع انسانی، انتشارات پیام نور.

۲- اریک، جی فلامهولتز، ۱۳۷۹، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ی زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی.

۳- اریک، جی فلامهولتز، ۱۳۷۹، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ی زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی.

۴- اعتمادی، حسین، شهریاری، محمد رحیم، ۱۳۷۵، بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ایران، فصل نامه ی پژوهشی در بررسی های مالی، سال چهارم، شماره ۱۶و ۱۷٫

۵- اوسکاران،اوما، صایبی،محمد، شیرازی، ۱۳۸۴،روش های تحقیق در مدیریت، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی،چاپ سوم،تهران.

۶- بختیاری، پرویز، ۱۳۷۶، حسابداری منابع انسانی ابزاری جهت افزایش اثر بخشی مدیریت، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران ایران، شماره ۲۲٫

۷- بشیرالبرداویل، سحر، ۲۰۱۲، بررسی کاربردحسابداری منابع انسانی درسازمانهای بزرگ نیمه دولتی درنوار غزه.

۸- بلکویی، احمد،۱۳۷۲، تئوری حسابداری اجتماعی، تهران: ترمه .

۹- پارکر و دیگران، ۱۳۷۳، حسابداری و منابع انسانی ،مترجم : ناصر میر سپاسی ،تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی .

۱۰- جوادین، سید رضا، ۱۳۸۴، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.

۱۱- حاجی کریمی، عباسعلی، رنگریز، حسن، ۱۳۷۹، مدیریت منابع انسانی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.

۱۲- حسابداری منابع انسانی۱۳۸۶، نیاز امروز، روزنامه تهران امروز ،شماره ۱۴۲٫ ۸ .

۱۳- حسن قربان، زهرا، ۱۳۷۸، حسابداری مالی برای سیاست های منابع انسانی، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران، شماره ۱۳۴٫

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل