اسفند ۳, ۱۳۹۶

سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی

پایان نامه ارتباط سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان ارتباط سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان توجه نمایید این پایان نامه کامل می باشد و به … دانلود فایل

بیشتر بدانید