اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

تمام راههای راجع به شناخت ودرمان اختلالات اضطرابی و روانی

فایل جامع راجع ب شناخت و درمان اختلالات روح وروان و روشهای درمان

بیشتر بدانید
اسفند ۳, ۱۳۹۶

سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی

پایان نامه ارتباط سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان ارتباط سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان توجه نمایید این پایان نامه کامل می باشد و به … دانلود فایل

بیشتر بدانید