مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

2018 3 17 21 59 29 658 - مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت.
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : ۱۷

بخشی از متن :

خودکارآمدی

خودکارآمدی به درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی هایی برای انجام فعالیت های خاص می باشد و به اعتماد و اطمینان فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تأکید دارد( والترز[۱]، ۲۰۰۴).

بندورا( ۲۰۰۶) خودکارآمدی را چنین تعریف می کند باور فرد در مورد توانایی مقابله او در به موقعیت خاص است و الگوهای فکری، رفتاری و هیجانی را در سطوح مختلف تجربه انسانی تحت تاثیر قرار می دهد و تعیین کننده این است که آیا رفتاری شروع خواهد شد یا خیر و اگر شروع شد فرد چقدر تلاش برای انجام آن خواهد داشت و در رویارویی با مشکل استقامت از خود نشان خواهد دارد.

به علاوه خودکارآمدی عبارت است از ارزشیابی هر فرد از توانایی ها و صلاحیت هایش برای رسیدن به اهداف و یا غلبه بر موانع، به عبارت دیگر انتظارات خودکارآمدی به باورهای مربوط به توانایی های ما برای انجام موفقیت آمیز یک رفتار اطلاق می شود( بود[۲] و همکارن، ۲۰۰۶).

بندورا بیان می کند که سطح انگیزش، وضعیت های احساسی و اقدامات افراد بیشتر بر آنچه اعتقاد دارند مبتنی است تا آنچه که واقعا درست است. افراد تمایل دارند وظایف و فعالیت هاییی را انتخاب کنند که احساس می کنند در انجام آن ها شایسته هستند و اعتماد به نفس دارند و از بقیه آن ها اجتناب می کنند. بنابراین، هر چه خودکارآمدی بیشتر باشد، تلاش، پایداری و برگشت پذیری بیشتر خواهد بود( خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۱).

خودکارآمدی مجموعه متفاوتی از باورهای مربوط به حیطه های مختلف عملکرد است که شامل خودنظم دهی فرایند شناختی، انگیزشی، حالت های هیجانی و فیزیولوژیک است. خودکارآمدی مربوط به دستیابی به هدف، بهتر از کارآمدی مربوط به یک عملکرد خاص، عملکرد را پیش بینی می کند. کارآمدی مربوط به خودنظم دهی نیز یک عامل مهم در باور خودکارآمدی مربوط به دستیابی به هدف است. باور خودکارآمدی مربوط به یک مهارت ممکن است بالا باشد، اما هنگام استفاده در موقعیت های تنیدگی زا ضعیف می شود.خودکارآمدی هم چنین با هماهنگ ساختن مهارت های مختلف ارتباط دارد. از آنجا کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است، باورهای خودکارآمدی به جای این که مجموعه ی بی ربطی از خوباورهای خاص بالا باشند، حاصل تجارب و افکار بارآور هستند( بندورا، ۱۹۹۷).

تاریخچه خودکارآمدی

درباره تاریخچه خودکارآمدی می توان گفت یکی از جنبه های نظریه شناخت اجتماعی آلفرد بندورا است، نظریه شناختی- اجتماعی از دیدگاه کارگزارانه سرچشمه گرفته است که در آن رفتار فرد به صورت هدفمند و پیش بینی پذیر تلقی می شود، و این دیگاه در ابتدا به نظریه یاگیری اجتماعی معرف بود و این نظریه بر خواستگاه اجتماعی رفتار و اهمیت فرایندهای شناختی در تمام ابعاد زندگی انسان، انگیزش، هیجان و عمل تاکید می کند و این نظریه از قویت فاصله گرفته بر اهمیت فرایندهای شناختی تاکید می کند، در این دیگاه افراد نه به وسیله نیروهای درونی برانگیخته می شوند نه به وسیله نیروهای بیرونی به طور خودکار کنترل می شوند و عملکرد انسان در چهارچوب یک مدل تقابلی سه جانبه تبیین می شود که در آن رفتار شخص و محیط یکی از این برای رسیدن به انواع عملکرد تعیین شده است( پروین و جان، ۱۳۸۶).

براساس این دیدگاه افراد دارای باورهای خودکارآمدی هستند که به عنوان یک الگوی کاری[۳] به وسیله آنها می توانند، روی احساس ها و اعمال خودمهارداشته باشند و چگونگی رفتار افراد به وسیله این باورها قابل پیش بینی است. باورهای خودکارآمدی، بنیان کارگزاری آدمی را تشکیل می دهند و یک منبع کلیدی در تحول، سازش یافتگی و تغییر شخصی است؛ و منظور از آن داوری و قضاوت های فاعلی[۴] شخص، درباره قابلیت ها[۵] و توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای دورهای عمل موردنیاز برای مدیریت موقعیت های پیشایندی موثر بر زندگی شان می باشد و بر این افراد چگونه فکر می کنند خودازنده سازی[۶] یا خود تحقیر گری[۷] در رویارویی با مشکلات چگونه برانگیخته شده، و پشتکار نشان می دهند( بندورا، ۲۰۰۶).

مفهوم خودکارآمدی بندورا در زمینه های بسیاری از جمله در مسائل آموزشی و تحصیلی به کار گرفته شده و پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته است. باورهای خودکارآمدی بر رفتار، افکار و انگیزه فراگیران در حین انجام تکالیف تاثیر دارد. دانش آموزانی که اطمینان ندارند که در کامل کردن یک تکلیف شایستگی دارند و آنهایی که معتقدند تمرین و تلاش به موفقیت منتهی نمی شود اغلب مضطرب شده و احساس عدم شایستگی می کنند و بر عکس دانش آموزانی که به شایستگی خود ایمان دارند می توانند بر روی راهبردهایحل مسئله تمرکز داشته باشند( اسلاوین[۸]، ۲۰۰۳؛ سید محمدی، ۱۳۸۹). مفهوم خودکارآمدی بیان می کند که فرایندهای شناختی و تحلیلی متفاوت و مطالعات بین فرهنگی نشان داده اند که خودکارآمدی بالا به صورت مثبتی مرتبط با عزت نفس بالاتر، اهداف بالاتر، افزایش انگیزه و بهبود عملکرد می شود. در حالی که خودکارآمدی پایین با اضطراب، افسردگی و عملکرد پایین مرتبط است( شفیعی و معتمدی، ۱۳۹۰).

خودکارآمدی تحصیلی

باورهای خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی، در یک تراز مشخص، می باشد( بانگ[۹]، ۲۰۰۴). در برخی از ابزارهای اندازه گیری این مفهوم، خودکارآمدی تحصیلی را در یک درس خاص یا محتوای درسی ویژه را اندازه گیری می کنند.براین اساس، طبق دیدگاه برخی از محققان، خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود را اندازه گیری می کنند( زیمرمن ، ۲۰۰۸) و مقیاس های خودکارآمدی هندسه وجبر پیشرفته( لوپز، لنت، براون و گاری، ۱۹۹۷) جزو آن دسته از مقیاس هایی هستند که دانش وابسته به محتوای یک درس خاص را اندازه گیری می کند.

گروه دیگر مقیاس ها، براساس رابطه با یک درس با قلمرو محتوایی خاص تعریف می شوند. در پاسخ به این مقیاس ها از مشارکت کنندگان تقاضا می شود که اطمینان به توانایی خود را در دستیابی به یک نمره ی خاص در یک کلاس درسی، مشخص کنند. برای مثال مان، بیکر و جفریس(۱۹۹۵) و لنت، براون و لارکین(۱۹۸۷)، به منظور مطالعه ی نقش باورهای خودکارآمدی در قلمروهای موضوعی علوم و مهندسی، دو مقیاس خودکارآمدی تحصیلی متفاوت را گسترش دادند. در این رابطه، لنت و همکاران(۱۹۸۷) با استفاده از یک مقیاس خودکارآمدی مطالبات تحصیلی، اطمینان یادگیرندگان به توانایی خود را در انجام موفقیت آمیز مطالبات تحصیلی و وطایف شغلی بررسی کردند.

در سطح دیگری از تخصیص، محققان به منظور مطالعه باورهای خودکارآمدی تحصیلی، ابزارهایی را گسترش دادند که باورهای خودکارآمدی تحصیلی یادگیرندگان را بر اساس رفتارهای تحصیلی عمومی تر اندازه گیری می کنند. برای مثال، پنتریچ و دی کرات(۱۹۹۰) در گسترش پرسشنامه ی یادگیری و راهبردهای انگیزشی، بخشی را به باورهای خودکارآمدی تحصیلی اختصاص دادند.در این مقیاس یادگیرندگان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف درسی و دستیابی به نمرات بالا، اندازه گیری می شوند(زینلی پور، زارعی و زندی نیا، ۱۳۸۸).

ابعاد خودکارآمدی

باورهای خودکارآمدی از لحاظ سطح، عمومیت داشتن و شدت با هم تفاوت دارند.

سطح؛ باورهای خودکارآمدی از لحاظ سطح متفاوت هستند که می تواند به دشواری تکلیف خاص اشاره داشته باشد. در ماهیت چالش هایی که در برابر کارآمدی شخصی قرار دارد بر اساس سطح هوش، کوشش، دقت، احساس تهدید و خودنظم دهی کسب شده متفاوت قضاوت می شود. افراد در مواجه شدن با فعالیت ها و تکالیف خیلی ساده، احساس خودکارآمدی کاذب می کنند و در مواجه با تکالیف خیلی دشوار احساس عدم کارایی خواهد کرد براساس خودنظم دهی، مسئله این نیست که آیا می تواند خود را ملزم کند که آن ها را در مواجه با شرایط دلسرد کننده متفاوت، به صورت منظم دائم انجام دهد.

عمومیت یا تعمیم پذیری؛ اشاره به قابلیت انتقال احساس کارآمدی از فعالیت و تکلیفی به فعالیت دیگر دارد. براساس درجه شباهت فعالیت ها، شرایط رفتاری، شناختی و عاطفی که در آن ها توانایی ها بروز می کند و خصوصیات کیفی موقعیت ها یعنی بروز خودکارآمدی آن هایی اساسی تر از همه هستند که افراد بر مبنای آن ها زندگی خود را شکل می دهند.

شدت و قدرت؛ یکی دیگر از ابعاد خودکارآمدی بعد قدرت و شدت است، اشاره دارد به قضاوت خودکارآمدی به اطمینان از توانایی انجام تکلیفی خاص، باورهای خودکارآمدی شدت وضعف دارد. افرادی که اعتقاد بالای به خودکارآمدی خود دارند در برابر مشکلات و موانع کارآمدی خودشان را حفظ می کنند در نتیجه باورهای قوی تر باعث احساس قوی تر خودکارآمدی شخص، پشتکار بیشتر و بالا رفتن احتمال انجام موفقیت آمیز فعالیت انتخاب شده می شود( بندورا، ۲۰۰۶).

مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی

دوره های متفاوت زندگی اقتضائات گوناگونی را برای کارکرد موفق و شایستگی ایجاب می نماید. تغییرات هنجاری متناسب با رشد، شایستگی های متفاوتی را می طلبد. در هر دوره ای از زندگی، افراد اساسا از نطر چگونگی کارآمدی در ادامه زندگی متفاوت هستند.

کودکی :

احساس کارایی به تدریج رشد می کند کودکان زمانی که یاد می گیرند اعمالشان اثراتی بر محیط اجتماعی و فیزیکی خود دارند، احساس خودکارآمدی را آغاز می کنند، و آن ها از پیامد توانایی های خود؛ مهارت اجتماعی و شایستگی کلامی آگاه می شوند و از این توانایی ها برای تاثیر گذاشتن بر محیط، عمدتا از طریق تاثیراتشان بر والدین، عمل می کنند. والدین به صورت ایده ال، به فعالیت ها و تلاش های فرزندان در حال رشد برای ارتباط برقرار کردن پاسخ می دهند و محیط فیزیکی غنی را فراهم می آورد که اجازه رشد و اکتشاف را به کودک می دهند. رفتارهای والدین باعث احساس کارایی زیاد در کودکان می شود که در مورد پسرها و دخترها متفاوت می باشد( شولتز[۱۰]، ۱۳۹۰).


[۱] Valtarz

[۲] Boud

[۳] gcntic perspective

[۴]subjective judgments

[۵] capabilitics

[۶] self- enhancing

[۷] self- deabilitating

[۸] Slavin

[۹] Yang

[۱۰] Schultz

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

productpic - مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت.
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • تعداد صفحات : ۳۱
 • فرمت فایل : Doc

بخشی از متن :

خودکارآمدی عمده ترین و اصلی ترین مکانیسم در کارکرد شناختی انسان به شمار می رود و عبارت است از باور های افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوادث موثر زندگی (بندورا، ۱۹۹۲). در چهار چوب نظریه خودکارآمدی بندورا چنین عنوان می شود که افراد دارای باورهای قوی در مورد توانایی های خود نسبت به افرادی که در مورد توانایی های خود تردید دارند ، در انجام تکالیف کوشش و پافشاری می کنند و در نتیجه عملکرد آن ها در انجام تکالیف بهتر است . عوامل بسیاری در شکل گیری عوامل انگیزش و شناختی نقش دارند.

باور های خودکارآمدی زمینه ی تازه ی در پژوهش های روان شناختی ایجاد کرده است. هر پژوهشی در این زمینه می تواند جنبه اکتشافی داشته باشد و به شناخت ماهیت و کنش وری آن کمک کند . از لحاظ علمی با توجه به اثرات گسترده امید با باورهای خودکار آمدی تا حدودی اهمیت چنین پژوهشی را نمایان می سازد.

خودکارآمدی ، یکی از مفاهیم مورد تاکید در نظریه های یادگیری است . خودکارآمدی (به قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام موفقّیت آمیز یک تکلیف یا کار) گفته می شود . (وولفلک،۲۰۰۴) تئوری خودکار آمدی بندورا، به نقش اعتماد و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تاکید دارد.(بندورا و آدامز ۲۰۰۲) باورهای خودکارآمدی تعیین می کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت خود انرژی صرف می کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می نمایند.(پاجارس و شانک،۲۰۰۱)

خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تاثیر گذار است . به عنوان مثال ، دانش آموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ، زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد ، فایده ای نخواهد داشت.(سانتروک ۲۰۰۴).

……………..

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل بر روی دکمه آبی دریافت فایل کلیک نمایید.

buy - مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در واقع تاریخچه ای در مورد تحقیق هایی که در گذشته در مورد موضوعی خاص انجام شده می باشد که فصل دوم پایان نامه یا پژوهش را تشکیل می دهد و از فصول بسیار وقت گیر پایان نامه است که نیاز به جستجو حرفه ای در اینترنت و منابع غیر فارسی دارد. ما در این بخش جهت رفاه حال دانشجویان عزیز، تعداد زیادی از مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوعات متفاوت قرار داده ایم. به دلیل کثرت موضوعات بهتر است از جستجوی سایت یا ctrl+f استفاده نمایید.

برای کسب توضیحات بیشتر و دانلود آن بر روی لینک عنوان مربوطه کلیک نمایید.

۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد

۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتیزم و هیپنوتراپی

۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان با emdr

۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان اختلال اضطراب اجتماعی

۹٫ مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش معنوی، سبک های دلبستگی و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد

۱۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابل و تحول فکر

۱۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری

۱۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

۱۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

۱۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی

۱۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی

۱۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

۱۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی

۱۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع موسیقی

۱۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع استرس و سن

۲۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای

۲۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

۲۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

۲۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع طرحواره های هیجانی

۲۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی

۲۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد شخصیت

۲۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی

۲۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تیپ شخصیت

۲۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سرطان

۳۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد گروه درمانی شناختی رفتاری

۳۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی

۳۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد های مقابله با استرس

۳۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی)

۳۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویتی

۳۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره الگوهای ارتباطی خانواده

۳۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش به ازدواج

۳۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدیریت و رهبری آموزشی

۳۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی

۳۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شناخت رفتاری درمانی زوج ها CBT

۴۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کمال گرایی

۴۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال بیش فعالی و نقص توجه

۴۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره آرتریت روماتوئید

۴۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد اجرایی مغز

۴۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد حرکتی

۴۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین و فعالیت بدنی

۴۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره افسردگی پس از زایمان

۴۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

۴۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کودکان تیزهوش

۴۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عملکرد خانواده

۵۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خود نظم دهی

۵۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی

۵۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سبک های دلبستگی

۵۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد ابراز و مهار خشم

۵۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سیستم های مغزی رفتاری

۵۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد کیفیت روابط زناشویی

۵۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد هوش معنوی

۵۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی

۵۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد توانمندسازی منابع انسانی

۵۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد رفتار شهروندی سازمانی

۶۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سرمایه های روانشناختی

۶۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عملکرد شغلی

۶۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش فناوری در آموزش و الگوی دریافت مفهوم

۶۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد موفقیت شغلی

۶۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد ارگونومی

۶۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرسودگی شغلی معلمان

۶۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقلال نوزاد

۶۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اثربخشی سازمانی

۶۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری

۶۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سبک ها و شیوه های فرزند پروری

۷۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد مدل کیفیت خدمات سروکوال

۷۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد کیفیت خدمات

۷۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد کیفیت آموزش و پرورش

۷۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

۷۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار tc تی سی

۷۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

۷۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد مخدر

۷۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اوقات فراغت

۷۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی

۷۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های فوق برنامه در مدارس

۸۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی

۸۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی

۸۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

۸۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

۸۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزندپروری

۸۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی

۸۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری

۸۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

۸۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

۸۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره

۹۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد رضایت شغلی

۹۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع استرس و اضطراب

۹۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع احساس تعلق به مدرسه

۹۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

۹۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مهارت های زندگی

۹۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

۹۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پرخاشگری

۹۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک زندگی و ادراک خدا

۹۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هویت

۹۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوشمند سازی مدارس

۱۰۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی

۱۰۱٫ مبانی نظری پایان نامه درباره اضطراب رایانه ای

۱۰۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تعهد سازمانی

۱۰۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری (فصل دوم)

۱۰۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اهداف پیشرفت تحصیلی

۱۰۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره انگیزش پیشرفت تحصیلی

۱۰۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

۱۰۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره الگوهای ارتباطی خانواده

۱۰۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ارزش ها

۱۰۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش

۱۱۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا

۱۱۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه و افسردگی و اضطراب

۱۱۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره افسردگی و اضطراب

۱۱۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره جهت گیری هدف پیشرفت

۱۱۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کمال گرایی

۱۱۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مسئولیت پذیری

۱۱۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نارسایی هیجانی

۱۱۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره احساس پیوستگی

۱۱۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

۱۱۹ مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل عواطف

۱۲۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب

۱۲۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانی

۱۲۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانش آموزان

۱۲۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال افسردگی

۱۲۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی و رفتاری

۱۲۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی

۱۲۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

۱۲۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی

۱۲۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های هیجانی

۱۲۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحریف های شناختی

۱۳۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق میگرن

۱۳۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی

۱۳۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان

۱۳۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

۱۳۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی

۱۳۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارضات زناشویی

۱۳۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت‌گیری مذهبی

۱۳۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی

۱۳۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی

۱۳۹٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد – فرزند

۱۴۰٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

۱۴۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارکرد خانواده

۱۴۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی

۱۴۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود نظم بخشی

۱۴۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادر و سلامت روان

۱۴۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

۱۴۶٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوش

۱۴۷٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

۱۴۸٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامتی

۱۵۰ . مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی

۱۵۱٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط کلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها

۱۵۲٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ردیابی اهداف متحرک توسط شبکه های حسگر بی سیم

۱۵۳٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی

۱۵۴٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی

۱۵۵٫ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

۱۵۶٫ مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش معنوی سبک های دلبستگی شادکامی و اعتیاد