روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری

روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری

2017 6 8 17 19 36 638 - روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpdf
حجم فایل۲۲٫۶۶۳ مگا بایت
تعداد صفحات۳۹۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری

روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه

آزاد برای کنکور۹۵

سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

فصل اول
مقدمه
یک نقشه ی جغرافیایی از یک شهر نمودار وضعیت منطقه های مختلف آن شهر بوده و رابطه ی کالبدی آن ها با یکدیگر را نشان می دهد . هر چه نقشه دقیق تر و تفضیلی تر باشد واقعیات مربوط به منظقه ها بهتر تصویر شده است . کاربر نقشه هایی که از دقت مورد نظر برخوردار است فعالیت های مربوط را تسهیل می کند
. حوزه های گوناگون دانش بشری
به طور کلی و علوم رفتاری به طور اخص را می توان همانند نقشه هایی تصور کرد . اما این نقشه ها علاوه بر این که
پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر می کند، به هدف های دیگری نیز تحقق می بخشد . از جمله : تبیین عوامل به
وجود آورنده ی این پدیده ها و پیش بینی چگونگی تحول آن ها در آینده . در این صورت با دستیابی به شناخت در قلمرو
یک حوزه ی دانش می توان به توصیف پدیده ها پرداخته، چگونگی رخداد آن ها را پیش بینی کرده، نحوه ی کنترل آن
ها را آشکار نموده و سرانجام به مجموعه ی روابط نظری میان آن ها دست یافت . به طور کلی انسان در سراسر تاریخ
حیات خود شیوه های مختلف برای تدوین نقشه ای از واقعیات جهان اطراف خود به کار برده است . منابع گوناگونی را که
انسان برای شناخت به کار برده است می توان به شرح زیر دسته بندی کرد.
۱ الف ) استناد به مقام صلاحیت دار
ب ) شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و رمز و راز
۲
ج ) شیوه های خرد گرایانه
۳
د ) روش علمی
۴
یکی از نخستین راه های شناخت که مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است، استفاده از نظرات و اطلاعات مراجع
صلاحیت دار است . کتاب های مرجع و استفاده از آن ها نیز خود نوعی مراجعه به مقام صلاحیت دار محسوب می شود.

پژوهش چیست ؟
پژوهش می تواند به عنوان فعالیتی نظام مند و سازمان یافته برای بررسی مشکلی خاص که مستلزم راه حلی است،
تعریف شود . هر پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات کاری در سازمان انجام می
شود . از این رو نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینه های مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلات نیازمند
به بررسی و اصلاح است . وقتی که مشکل یا مشکلاتی که نیازمند به بررسی است، به طور واضح مشخص شدند، آن گاه
،گام های بعدی یعنی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل اند، در پیش
گرفته می شود و در نهایت با ارائه ی اقدام اصلاحی ضروری، مشکل حل می شود .

۲-۱ فرایند انجام پژوهش بنیادی و کاربردی
بطور کلی باید گفت که بررسی علمی در روش فرضیه سازی – قیاسی می تواند در قالب دو جنبه ی مجزا مورد بحث
قرار داده شود ۱: ( ) فرایند تدوین چارچوب مفهومی و فرضیه ها برای آزمون و ۲( ) طرح پژوهش که نوع مطالعه و جنبه
هایی نظیر مکان ،مطالعه نحوه ی انتخاب نمونه و جمع آوری اطلاعات اولیه ( داده ها ) و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده
،ها را در بر می گیرد . نمودار ۲-۱ ، فرایند پژوهش را در خانه های ۱ تا ۵ نشان می دهد . خانه های ۶ و ۷ جنبه های
طرح پژوهش را به تصویر می کشند که در فصول آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . خانه ی ۸ به استنتاج های نهایی
از آزمون فرضیه ها اشاره می کند . اگر فرضیه ها تایید شوند و پرسش پژوهش به طور کامل پاسخ داده ،شود قادر به
جستجوی راه های مختلف حل مساله خواهیم شد . در عین ،حال اگر برخی از فرضیه ها رد ،شوند یا تا حدی تایید ،شوند
به بررسی دلایل این امر می پردازیم . توجه کنید که جهت پیکان از خانه ۸ به سمت خانه ۲ قرار گرفته است . ( در شکل
۲-۱ ) و می تواند به طور مستقیم به خانه های ۳ تا ۴ یا ۵ نیز متصل شود . علی رغم این واقعیت که الگوی پژوهشی ارائه
شده در این کتاب بر اساس فرایند خطی گام به گام ( مرحله به مرحله ) تبیین و مورد بحث قرار داده ،شده ولی به خاطر
داشته باشید که در عمل ممکن است چنین نباشد . برای ،مثال اگرچه بررسی پیشیه ی پژوهش و مصاحبه ها ممکن
است قبل از تنظیم چارچوب نظری انجام شده ،باشد ولی احتمال دارد محقق مجددا مصاحبه های بیش تری انجام دهد
یا برای شفاف سازی مبنای نظری به جستجوی اطلاعات بیش تری در زمینه ی پژوهش بپردازد . مکان ،تحقیق ،نمونه
سنجش متغیر ها و سایر موضوعات طرح پژوهش نیز ممکن است هم زمان با تدوین ،مساله تئوری و فرضیه ها مورد
توجه قرار گیرد .
در این کتاب هر کدام از عناصر ( اجزاء ) الگوی پژوهش ،کلی مورد بحث قرار داده خواهد شد . این فصل به ،بررسی
مراحل ۱ تا ۳ شکل ۲-۱ : یعنی ) ۱( قلمرو مساله ؛ ۲( ) جمع آوری اطلاعات اولیه خصوصا از طریق مصاحبه های ممنظ
و نامنظم و بررسی پیشینه ی تحقیق ؛ و ۳( ) تعریف ،مساله خواهد پرداخت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری

مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

2017 6 8 16 57 57 865 - مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpdf
حجم فایل۲۷٫۲۵۴ مگا بایت
تعداد صفحات۳۲۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور۹۵

سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

فصل اول:حرفه حسابرسی

تعریف حسابرسی
یکی از انواع حسابرسی که در این مجموعه بیشتر راجع به آن بحث مـیشـود، حسابرسـی صـورتهـای مـالی واحـدهای
تجاری میباشد. حسابرسی صورتهای مالی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سـایر شـواهد زیـر
بنای صورتهای مالی
رسیدگی حسابرسان مستقل
مبنای گزارش حسابرسی را فراهم میآورد. حسابرسان هرگز بدون اجرای رسیدگی نسبت به مطلوبیت ارائه صـورتهـای
مالی اظهار نظر نمیکنند. شواهد گردآوری شده توسط حسابرس در طول رسیدگی نیز اثبات خواهد کرد که دارایـیهـای
مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارند، شرکت مالک این داراییهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول عمومی پذیرفته شـده
حسابداری انجام شده است یا خیر. حسابرسان همچنین شواهدی جمعآوری میکنند که نشان دهـد تمـام بـدهیهـا در
ترازنامه منعکس شدهاند، فروشهای منعکس در صورت سود و زیان واقعاً اتفاق افتادهاند و کالاهای فروش رفته عملاً برای
مشتریان ارسال شدهاند و بهای تمام شده و هزینههای ثبت شده در دفاتر، مربـوط بـه دورهی جـاری مـیباشـند و تمـام
هزینه های تحقق یافته به حساب گرفته شده اند.
اعتبار ده به صورتهای مالی
اعتبار دادن به صورتهای مالی به معنایی ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آن تهاس . اعتباردهی شامل دو
مرحله است : مرحلهی اول شامل اجرای رسیدگی (یا حسابرسی) توسط حسابرس است و مرحله دوم شامل ارائه گـزارش
حسابرسی است که بر اساس رسیدگیهای انجام شده در مرحله اول صورت میگیرد.
وظیفهی حسابرس مستقل در ارائه گزارش نسبت به صورتهای مالی، اعتبار بخشیدن به آنهاسـت، بـدین وسـیله افـراد
خارج از شرکت مانند سهامداران ، اعتبار دهندگان، دولت و سایر اشخاص ثالث میتوانند به صورتهای مالی اتکا کنند.
به دلیل احتمال اشتباهات تصادفی، تخطی از اصول حسابداری، تعصب ناآگاهانه و تحریف عمومی توسط مـدیریت واحـد
تجاری، صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده بسیار کمتر از صورتهایی قابل اتکاست کـه توسـط حسـابرس مسـتقل
رسیدگی شده اند.

نکات کلیدی
۱ . اعتبار دادن به صورت یها یمال یبه معنا میا یجاد اط ینان از مطلوب یت ارائه و قابل یت اتکا . آنهاست
۲٫ هدف از انجام حسابرسی صورت یها یمال ، تعیین مطابقـت نحـوه تهیـه صـورت یهـا یمـال یبـا اصـول پذ رفتـه شـده
یحسابدار . است
۳٫ حسابرسی یعمل یات عبارت است از بررسی قسمت یها یخاص از سازمان به منظور سنجش نحوهی آنعمل ها
۴٫ مهمترین استاندارد عمومی میحسابرس ی، استقلال باشد.
۵٫ مفهوم استقلال، مطلق ن هی یست و چ حسابرسی مدعینم یتواند باشد که نسبت به صاحب کـار خـود اسـتقلال کامـل
دارد.
۶٫ عدم ارائه کاربرگها به صاحب یکار ، تخط هییاز آ یان رفتار حرف زینممحسوب یشود را کاربرگها امـوال حسابرسـان
مستقل هستند.

سؤالات طبقه بندی شده فصل اول

-۱ طبق استانداردهای متداول حسابرسی، حسابرس در تصم یریگمی نسبت به درج یا عدم درج اشکالاتی که
یدر ضمن رس یدگ یها یو دیکشف م ،گرد یناگز ر از سنجش اهمیت موارد اشکال میباشد در سنجش اهمیت
زیکدام بیک از عوامل یر یش از سا یر موارد تأث رگذار خواهد بود؟
الف) اهداف موردنظر مراجع تصم گی یم رنده در انتخاب حسابرس
یب) ر یسک ذات مرتبط با سرفصلی از صورت یها یمال یدگیمورد رس که مورد اشکال کشف شده توسط حسابرس به
آن سرفصل مربوط میشود.
ج) ضرائب وحد نصابهایی که توسط انجمن یها یاحرفه تع تیی ین و در اخ ار حسابرسان قرار م یگی رد.
د) قضاوت حرفهیا حسابرس در مورد میزان تأثیر یناش از مطلع شدن استفاده کنندگان از صورت یها یمال در مـورد
اشکال مشاهده شده بر تصم ای یمات شان
-۲ حقالزحمه حسابرسان مستقل به کدام روش تع میی ین شود؟
یالف) درصد از فروش
یب) درصد از سود خالص
ج) مبلغ مقطوع ی یا درصد از سود خالص، هر کدام که بیشتر باشد.
د) مبلغ مقطوع و یا مبلغ براساس ساعات کار طبق تعرفه مشخص نرخ ساعت کار
-۳ یآغاز و پا ان « یفرآ یزیرند برنامه یحسابرس » یبه ترت ب، کدام است؟
الف) قبول صاحب کار – یپا ان کار حسابرسی
ب) امضاء موافقت ینامه حسابرس – امضاء گزارش حسابرس
ج) بازدید از محل کار صاحب کار – ارائه گزارش حسابرسی
ید) تصم م به قبول صاح جدب یکار د – یامضاء و تحو ل گزارش حسابرسی حسابرسی « 31 »

-۴ در استانداردهای یحسابرس ی، از عبارات ینظ ر : « یزیربرنامه یکاف » ، « یشناخت کاف » و «شـواهد کـافی»
استفاده شده است تصم یریگمی در مورد « تیکفا » مستلزم ………………. است.
یالف) بررس و مشاهده یب) صلاح ت و دانش
ج) مشاوره با صاحبنظران د) قضاوت حرفهیا حسابرس
-۵ یمع ار مورد استفاده در حسابرسی صورت یها یمال ، کدام است؟
الف) عرف ب) قانون موضوعه
ج) اصول پذیرفته شدن حسابداری ید) اصول پذ رفته شده حسابرسی

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل اول

-۱ گز ینه د)؛ طبق تعر یف اه یت مبن یبر تحت تأث ر قراردادن تصمیمات استفاده کنندگان
-۲ گز ینه د)؛ حقالزحمه حسابرسان نبای ید وابسته به نتا ج حاصل از عملیات باشد.
-۳ یگز ینه هید)؛ فرآ یزیرند برنام یحسابرس یبا تصم م به قبول صاح جدب یکار د شـروع و بـا امضـاء و تحویـل گـزارش
یحسابرس ییخاتمه م ابد.
-۴ یگز ینه ) د
-۵ یگز ینه ج)؛ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت یها یمال ، اص یول پذ رفته شده حسابداری . است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

2017 6 9 15 12 29 412 - جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلpdf
حجم فایل۲۸٫۱۱۹ مگا بایت
تعداد صفحات۵۱۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات -ویژه کنکور – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول کلیات
Passage
متن
General and special Guidance
هدایت عام و خاص
General Guidance
هدایت عام
A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate
conditions begins to grow and enters upon a path of development in which at every
moment it takes on a form state.
دانه ی گندم که درون زمین تحت شرایط مناسبی قرار می گیرد شروع به رشد و نمو می کند و در هر لحظـه و شـکل و
حالت جدیدی به خود می گیرد.
Following a particular order and sequence it treads path this path unit it becomes a grown
plant with spikes of wheat; if once again one of the seeds were to fall upon the ground it
would begin the previous cycle all over again until it reached the final goal.
با دنبال کردن این نظم و ترتیب مراحل رشد، تبدیل به گیاهی کامل با خوشه های گندم می شود؛ اگر بار دیگـر یکـی از
این دانه ها روی زمین بیفتد تمام مراحل چرخه ی قبلی را طی می کند تا به مسیر نهایی خود برسد.
Likewise if the seed is that of a fruit placed within the bosom of the soil it begins its
transformation breakings its shell from which a green shoots out.
به همین ترتیب اگر دانه ی میوه ای درون خاک قرار گیرد مراحل تغییر و تحول خود را آغاز مـی کنـد یعنـی پوسـته ی
خود را می شکافد و از میان آن جوانه سبزی بیرون می آید.
It follows an orderly and distinct path of transformation until finally it becomes a fully
grown tree green and full of fruit.
این دانه تا تبدیل شدن به درختی بالغ و پر بار این تحول و مسیر مشخص و متناوب را طی می کند.
سوالات چند گزینه ای
Choose a b c or d which completes each item.
از میان الف و ب و پ یا ت بهترین گزینه را انتخاب کنید.
۱٫ A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate
conditions begins to …
a. move b. speak c. grow d. rain
1. دانه ی گندم که درون زمین و تحت شرایط مناسب قرار گرفته است شروع به رشد می کند.
الف) حرکت ب) صحبت کردن پ) رشد ت)باریدن
۲٫ Even if an imperfection to occur in the organs of the natural functions of the
newly born we would have to doubt that such an occurrence was due to some pest
or plague or to …….. causes.
a. natural b. material c. formal d. unnatural
2. حتی اگر نقصی در اندام ها یا عملکردهای طبیعی کودک تازه متولد شده پیش بیایـد شـکی نـداریم کـه
چنین اتفاقی به علت آفت یا مریضی یا عوامل غیرطبیعی بوده است.
الف) طبیعی ب) مادی پ) ظاهری ت) غیرطبیعی
۳٫ The Holy Quran considers movement and attraction which each species in
creation possesses to be derived from …. guidance.
a. divine b. human c. natural d. accidental
3. قرآن هر تحرک و جذبه ای که هر گونه ای طی مراحل خلقتش به دست میآورد از هدایت الهی ناشی می داند.
الف) الهی ب) انسانی پ) طبیعی ت) اتفاقی
۴٫ it is with the help of his intellect and reason that man is able to think and to make
use of every means possible for his own.
a. harm b. follower c. benefit d. consort
4. انسان به کمک خرد ومنطقش میتواند فکر کند واز هر وسیله ی ممکنی برای منفعت خود استفاده مینماید.
الف) ضرر و زیان ب) پیرو پ) منفعت، سود ت) مصاحب زبان تخصصی «17»
5. Although man shares many elements with other species of animals and with
plants the one special characteristic which distinguishes him is …
a. body b. movement c. intellect d. flesh
5. اگرچه انسان اشتراکات زیادی با دیگر گونه های حیوانی و نباتی دارد ویژگی خاصی کـه او را متمـایز مـی
کند خرد است.
الف) جسم، بدن ب) جنبش، تحرک پ) خرد ت) کالبد
بخش سوم :شیعه در اسلام
The Meaning of Religion (din) Islam and Shi`ism
Religion There is no doubt that each member of the human race is naturally drawn to
his fellow-men and that in his life in his life in society he acts in ways which are
interrelated and interconnected. His eating drinking sleeping keeping awake talking
listening sitting walking his social intercourse and meetings at the seam time that they
are formally and externally distinct are invariably connected with each other. One cannot
perform just any act in any place or after any other act. There is an order which must be
observed.
مقدمه
دین
تردید نیست در این که هر یک از افراد انسان در زندگی طبعاً به همنوعان خود گرائیده در محیط اجتماع و زندگی دسته
جمعی اعمالی انجام می دهد و کارهایی که انجام می دهد از همدیگر بیگانه و بی رابطـه نیسـتند و اعمـال گونـاگون وی
مانند خوردن و نوشیدن و خواب و بیداری و گفتن و شنیدن و نشستن و راه رفتن و اختلاط هـا و معاشـرت هـا در عـین
حال که صورتاً از همدیگر جدا و متمیز می باشند با همدیگر ارتباط کامل دارند هر کاری را در هر جا و به دنبال هر کـار
دیگر نمی شود کرد بلکه حسابی در کار است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

جزوه متون فقه بخش دوم رشته فقه ، الهیات

جزوه متون فقه بخش دوم رشته فقه ، الهیات

2017 6 9 15 0 3 617 - جزوه متون فقه بخش دوم رشته  فقه ، الهیات

دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلpdf
حجم فایل۲۴٫۹۹۷ مگا بایت
تعداد صفحات۴۰۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - جزوه متون فقه بخش دوم رشته  فقه ، الهیات

جزوه متون فقه بخش دوم رشته فقه ، الهیات

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات -ویژه کنکور –

فصل اول: عبادات

کتاب طهارت
١ طهارت، در لغت پاکیزگی است، و در شرع، به کار بردن طهور است
، مشروط به نیت.
٢ طهور عبارت است از آب و خاک. خدای تعالی فرموده است: و انزلنا من السماء ماء اً طهوراً.

و پیغمبر (ص) فرموده است: جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً
٣
.
۴ آب پاک کننده [اشخاص و اشیاء] از حدث و خبث است
.
۵ آب به دگرگون شدن
، به واسطه ی نجاست، نجس می شود، و به برطرف شده دگرگونی پاک می شـود، در صـورتی کـه
آب جاری باشد و یا با آب کر برخورد کند.
«کر» هزار و دویست رطل عراقی است.
۶

آب قلیل [کمتر از کر] و آب چاه، به برخورد با نجاست نجس می شود.
آب قلیل به آنچه گفته شد [یعنی برخورد با آب کر] پاک می شود.
آب چاه پاک می شود به کشیدن همه اش در مورد افتادن شتر، گاو نـر، شـراب، مسـکر [مـایع بالاصـاله] ، خـون حـدث
[حیض و استحاضه، نفاس] و فقاع در آن.
و به کشیدن یک کر در مورد افتادن اسب، و الاغ، و کاو ماده.
و هفتاد دلو معمولی، برای انسان [مرده] و پنجاه دلو برای خون بسیار، بـه جـز خـون هـای سـه گانـه [حـیض، نفـاس و
استحاضه] ، و مدفوع تر
وضو
موجب وضو، ادرار یا مدفوع، و باد
. و خواب چیره شونده بر گوش و چشم. و زایل کننده ی عقل ٢۶
٢٧
. و استحاضه
٢٨
. است
٢٩ واجب وضو، نیت است، در حالی که مقارن با شستن صورت، و مشتمل بر قصد وجوب
و تقرب و استباحه
٣٠
. باشد
و جاری ساختن آب بر آن اندازه از صورت که پهنای آن به مقدار میان انگشت شست، و وسطی، و درازای آن ز رسـتنگاه
موی سر تا آخر چانه باشد.
بر کسی که موی تنک بر صورت دارد، واجب است که آب را در لابه لای موها وارد کند. سپس شسـتن دسـت راسـت، از
آرنج تا سرانگشت ها، و آنگاه شستن دست چپ، به همین نحو. و ان گاه مسح جلوی سر، بدانگونه که مسح نامیده شود.
و بعد مسح روی پای راست، و روی پای چپ، به همانگونه که مسح نامیده شود، با تری آب وضو که بر اعضاء باقی مانـده
است، در هر دو مسح١١.
اعمال وضو باید مرتب، و پی در پی انجام شود به طوری که هنگام شستن عضوی، عضو سابق بر آن، خشک نشده باشد.
مستحبات وضو
مسواک کردن.
٣١ نام خدا بر زبان آوردن.شستن دست ها تا مچ دو مرتبه پیش از آنکه آنها را در ظرف آب وضو داخل کند.

مضمضه کردن آب در دهان.
غسل
موجب غسل، [شش چیز است]:
. -۱ جنابت
. -۲ حیض
-۳ استحاضه با فرا گرفتن [خون] پنبه را
۴٢
.
. -۴ نفاس
-۵ مس کردن مرده ی نجس ادمی.
. -۶ مردن
موجب جنابت، انزال منی، و پنهان شدن سر آلت در جلوو عقب است. خواه انزال بشود، یا نشود.
۴٣ حرام است بر جنب، خواندن سوره های عزائم
. و درنگ کردن در مساجد. و عبور کردن از دو مسجد [مسجد الحـرام در
مکه و مسجد النبی در مدینه]. و نهادن چیزی در مساجد، و مس کردن خط قرآن یا اسم االله تعالی یا اسم پیغمبر ص. یا
یکی از ائمه، ع.
گفتار هفدهم : نکات مهم مبحث وصیت
۱ – الوصیه تملک عین او منفعه، او تسلیط علی تصرف بعد الوفاه
وصیت تملیک عین یا منفعت، یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت است.
-۲ یا لم یرد الوصیه قبله فان رد حنیذ لم یوثر القبول البطلان الایجاب برده
تا زمانی که موصی له وصیت را پیش از قبول کردن رد نکرده باشد می تواند آن را قبول کند اما اگروصیت را رد کرده
باشد موثر نخواهد بود زیرا با رد آن، ایجاب باطل میگردد.
۳ – و ان رد بعد الوفاه القبول بطلت وان قبض اتفاقاً وان رد بعد القبول لم تبطل و ان لم یقبض
هر گاه موصی له بعد از وفات و پیش از قبول آن را رد کند وصیت باطل می شود اگر چه موصی به را قبض کرده باشد و
اگر بعد از قبول آن را رد کند وصیت باطل نمی شود اگرچه موصی به را قبض نکرده باشد.
-۴ ینتقل حق القبول الی الوارث
حق قبول وصیت به وارث موصی له می رسد.
۵ – الظاهر ان القبول کاشف عن سبق منل للموصی له بالموت لا ناقل له من حینه
قبول کاشف از تقدم ملکیت برای موصی له به سبب فو ت موصی است نه آنکه ناقل مالکیت از هنگام مرگ باشد.
۶ – یشترط فیالموصیالکمال وفی وصیته من بلغ عشراً قول مشهورومنجرح نفسه بالمهلک فالوصیه باطله
در موصی، داشتن اهلیت شرط است و قبول وصیت کودک ده ساله قول مشهوری است ولی وصیت فردی که با ابزار
کشنده ای خودش را مجروح ساخته باشد باطل میباشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - جزوه متون فقه بخش دوم رشته  فقه ، الهیات

جزوه متون فقه بخش اول رشته فقه ، الهیات

جزوه متون فقه بخش اول رشته فقه ، الهیات

2017 6 9 14 44 16 990 - جزوه متون فقه بخش اول رشته  فقه ، الهیات

دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلpdf
حجم فایل۱۹٫۶۷۲ مگا بایت
تعداد صفحات۳۲۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - جزوه متون فقه بخش اول رشته  فقه ، الهیات

جزوه متون فقه بخش اول رشته فقه ، الهیات

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات -ویژه کنکور – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول : کتاب نکاح

گفتار اول: صیغه عقد نکاح
عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد. الفاظ ایجاب منحصراً عبارت اند از: «زوجتک؛ تو را
به ازدواج خود درآوردم» و «أنکحتک؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و
«أنکحکت؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و قبول عبارت است از: «قبلت
التزویج أو النکاح؛ ازدواج یا نکاح را پذیرفتم» یا «تزوجت همسری را پذیرفتم» یا فقط بگوید: «قبلت؛ قبول کردم»
همچنین ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.
مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمیزند. همچنین لازم نیست که قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از «زوجت» بگوید: «قبلت» بنابراین اگر موجب «زوجتک» و قابل «قبلت النکاح
بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می . رسانند
با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمیتوان عقد را به زبان غیر عربی خواند. گفته شده است که این کار واجب
نیست؛ بلکه مستحب است زیرا اولاً تمام زبآن ها در حکم الفاظ مترادفند و میتوانند به جای هم به کار روند؛ ثانیاً هدف،
رساندن معانی مورد نظر به متعاقدین است که با هر زبانی امکان پذیر است؛ ولی این دلیل مردودند. همچنین شخص لال
هنگام ایجاب و قبول باید به گون های که مقصود را برساند اشاره کند.
عاقد باید اهلیت داشته باشد بنابراین عقد شخص مست گرچه بعد از مستی آن را اجازه کند باطل است و زن میتواند ایجاب و قبول عقد را از طرف خود با دیگری به عهده بگیرد و فقهای امامیه در این امر اتفاق دارند.
حضور دو شاهد در ازدواج دائم و نیز ولی در ازدواج دختر رشیده شرط نیست گرچه بنابر قول اشهر بهتر است اما ابن ابی عقیل حضور هر دو را شرط می . داند
تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف لازم است؛ بنابراین اگر فردی چند دختر داشته باشد و بدون آنکه نام ببرد یکی
زا آنها را به عقد مردی درآورد، چنانچه مبهم گذارد و نزد خود نیز معین نکند نکاح باطل است زیرا کامجویی از غیرمعین ناممکن است
بند ششم: دیه لبها
دیه هر یک از دو لب نصف دیه کامل است و در مقابل گفته شده است که دیه لب پایین
به نسبت مساحت آن است به این ترتیب که نصف لب، نصف دیه کامل میباشد و دیه قسمتی از آن

دیه دارد و دیه سست شدن لبها
۳
۲
دیه کامل است و
اگر لبها جمع شوند به گونهای که برعکس حالت سست شدن دندآن ها را نپوشانند حاکم دیه را تعیین می کند زیرا برای آن
مقداری تعیین نشده است از این رو به نظر حاکم مراجعه میشود.
بند هفتم: دیه زبان
دیه کندن زبان از بیخ به وسیله بریدن آن به گونهای که چیزی از زبان باقی نماند یک دیه کامل است و نیز دیه کندن مقداری از
زبان که باعث عدم تلفظ تمام حروف گردد که عبارت از ۲۸ حرف است همین مقدار است و دیه تلفظ نشدن بخشی از حروف بر
حسب همان حروف از دسته رفته میباشد و دیه بریدن زبان شخص لال
۳
۱
دیه کامل است؛ زیرا زبان لال به منزله عضو فلج
میباشد چرا که هر دو در فساد عضو که موجب از بین رفتن منفعت مورد نظر آن میشود مشترکند و دیه قسمتی از زبان لال
متناسب با همان مقدار است.
بند هشتم: نادیه دند ها
نادیه همه دند ها یک دیه کامل است و تعدادآنها ۲۸ دندان است دیه دند نا های جلو که ۱۲ عدد است ۶۰۰ دینار و هر دندان ۵۰
دینار میباشد ناو دیه دند های عقب ۴۰۰ دینار و هر دندان ۲۵ دینار میباشد ناو دند هایی که به حسب آفرینش، سفید، سیاه و
زرد باشند در این حکم یکسانند و دیه دندان اضافه بر تعداد مذکور اگر به تنهایی کنده شود
۳
۱
دندان اصلی است و اگر با بقیه دندان ها کنده شود دیه ندارد
سوالات تستی
۱- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟
۱) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .
۲) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .
۳) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است .
۴) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است .
-۲ چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟
۱) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . ۲) شهود حد قذف می خورند .
۳) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . ۴) شهود تعزیر می شوند .
-۳ فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ………………………. .
۱) یترک لو ترک الخصومه ۲) لایترک لوترک الخصومه
۳) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه ۴) کلامه مخالف للأصل و الظاهر
-۴ کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟
۱) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند .
۲) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند .
۳) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند .
۴) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند .
-۵ کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟
۱) پایان زوجیت آن دو ۲) حرمت ابدی بین آن دو
۳) سقوط حد از هر دو ۴) نفی ولد از هر دو « 236» فقه و مبانی حقوق

-۶ وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟
۱) جایز نیست .
۲) با اجازه دادگاه جایز است .
۳) به شرط وکالت بلاعزل جایز است .
۴) جایز است .
-۷ اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟
۱) انقلب دائماً ۲) بطل العقد
۳) صح العقد ۴ ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

excelldl - جزوه متون فقه بخش اول رشته  فقه ، الهیات